Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Framtidsyrken föräldramöte för årskurs 9. Se SYV åk 9

Gymnasiemässa 12 oktober Preliminärt 09.00 - 14.00 i Teknikhallen

Öppet hus

Prova på - information kommer

PRAO - årskurs 8, se PRAO.

Moderna språk redan från årskurs 6!

Innebär att elever i årskurs 5 ska göra val under vårterminen.  Information kommer via mentorerna.

 

Öppet hus , samlad information kommer att finns på:

http://www.gymnasiestudera.se/foer-elever/oeppet-hus/

 

Preliminär tidplan.

Val 15 januari - 15 februari

Preliminärbesked 16 april

Omval 16 februari - 3 maj

Slutantagning 2 juli

Reservantagning 26 juli - 14 september

 

 Program i gymnasieskolan.

Gymnasieskolan 
 

Följande program finns: 

Yrkesprogram

Barn - och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet
 

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

 

Dessutom finns 5 introduktionsprogram

 

Betyg/meritpoäng

Stegen är A - F.  A är högsta betyg, E motsvarar godkänt. F är icke godkänt, dessutom streck om betyg inte går att sätta.

Betyg sätts från årskurs 6. Betyg i moderna språk sätts dock först årkurs 7.

De 16 bästa betygen räknas alltid.

De som läser moderna språk kan tillgodoräkna sig 17 betyg inför gymnasieintagningen

= 16 betyg + betyget för moderna språk.

(Alla E ger 160 eller 170, alla A 320 eller 340)

Mvh Stefan Åkerblom, studie- och yrkesvägledare  011 – 15 36 37

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097724
Åk 5 0725-935148
Åk 6 0727-097725
Åk 7 0725-399576
Åk 8 0727-244224
Åk 9 0725-935149